Dienen de gehuurde materialen schoon retour gebracht te worden?

 In

De machines en gereedschappen die je huurt zijn schoon en verkeren in goede staat.  Reinigings- en/of reparatiekosten worden in rekening gebracht indien materieel niet schoon retour wordt gebracht.

0