Ik wil een aanhanger huren, welk rijbewijs heb ik hiervoor nodig?

 In

RIJBEWIJS B:
Aanhanger gebruiken met rijbewijs B
Je mag met rijbewijs B in de volgende situaties een aanhanger gebruiken:

  • De toegestane maximummassa van aanhangwagen of oplegger is minder dan 750 kg.
    De toegestane maximummassa is het lege gewicht + het laadvermogen.
  • Is de aanhanger of oplegger zwaarder dan 750 kg?
    Dan is rijbewijs B toegestaan, als de toegestane maximummassa van deauto en aanhanger samen niet meer bedraagt dan 3.500 kg.

Aanhanger mag zwaarder zijn dan auto
De aanhangwagen of oplegger mag zwaarder zijn dan de lege auto.
Uit het kentekenbewijs van de auto moet dan wel blijken dat de auto een dergelijke zware aanhangwagen of oplegger mag trekken.

RIJBEWIJS BE:
Maximaal gewicht aanhanger of oplegger beperkt
De aanhanger of oplegger bij rijbewijscategorie BE mag niet meer wegen dan 3.500 kg (toegestane maximummassa).
Alleen onder bepaalde voorwaarden mag de aanhanger of oplegger zwaarder zijn dan 3.500 kg.
Overschrijdt je voertuig met oplegger of aanhanger deze eisen? Dan heb je een rijbewijs C1E nodig.
Was je vóór 19 januari 2013 al in het bezit van een rijbewijs BE? Dan blijven voor jou de oude regels van kracht.
Voor jou geldt dan geen maximumgewicht voor aanhanger of oplegger.

Nieuw rijbewijs B+ code 96
Met het nieuwe rijbewijs B+ code 96 mag je een aanhangwagen voorttrekken die zwaarder is dan 750 kg (toegestane maximummassa).
Voorwaarde is wel dat de toegestane maximummassa van het voertuig en de aanhangwagen samen niet meer dan 4.250 kg bedraagt.
De toegestane maximummassa is het lege gewicht + het laadvermogen.
Je kunt een rijbewijs B+ code 96 bij je gemeente aanvragen op het moment dat je bent geslaagd voor het BE-examen.
Het examen voor B+ code 96 is gelijk aan het examen voor BE. Heb je eenmaal voor B+ code 96 gekozen, dan kunt je deze later niet meer omwisselen voor een BE-rijbewijs.

0